Atık Alım Hizmetleri

/
Liman Hizmetleri
/
Atık Alım Hizmetleri

Liman Hizmetleri

Liman İşletme sahası içerisinde bulunan Atık Kabul Tesisi’ne 26 Aralık 2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında; gemilerin normal faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan MARPOL 73/78 EK 1 kapsamında bulunan petrol ve petrol türevli atıklar (sintine suyu, slaç, atık yağ, slop), MARPOL 73/78 EK IV kapsamında bulunan pis sular ve MARPOL 73/78 EK V kapsamında bulunan çöp atıkları alınmaktadır.

Gemilerden atık alım hizmetimiz limanımıza yanaşan gemilere, liman demirleme sahasındaki gemilere ve anlaşmalı şamandıra tesislerine verilmektedir.

Atık Kabul Tesisinde toplam 1445 m3 kapasiteli 10 adet sabit tank bulunmaktadır. 
Gemilerden alınan atıklar tesiste geçici olarak depolanmakta, sepere edildikten sonra Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı lisanslandırılmış tesislerine bertaraf edilmek üzere gönderilmektedir.

Bu site Entranet ERP Yazılımı ile hazırlanmıştır.