• Müşteri Şikayet/Öneri Sistemi
  • Yeni Şikayet/Öneri Gir

Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (“LimakPort”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla işbu Müşteri Şikayet Sistemi formu aracılığıyla topladığımız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat doğrultusunda; talep / şikayetlerin takibi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçlarıyla; LimakPort’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve sözleşmenin ifası çerçevesinde sınırlı olarak işlenecektir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır.

Detaylı bilgi için, LimakPort Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni’ne bu adresten ulaşabilir ve KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi LimakPort İlgili Kişi Başvuru Formu ile belirlenen usullere uyarak gönderebilirsiniz.

Bu site Entranet ERP Yazılımı ile hazırlanmıştır.