Entegre Yönetim Sistemi Politikası

/
Kurumsal
/
Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Kurumsal

 

Entegre Yönetim Sistemi Politikası :

LİMAK İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş olarak tüm ilgili taraflarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinci ile ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetçi limancılık hizmetlerimiz ve yenilikçi teknolojilerimizle müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde memnuniyet getirisi sağlayacak şekilde karşılamayı, Dünyadaki gelişmelere öncü uygulayıcı olarak uyum sağlamayı ve markamızın gücüne güç katmayı amaçlamaktayız.

Bu amaca ulaşmak için stratejik yönümüz doğrultusunda Kurumsal değerlerimizi gözeterek oluşturduğumuz, uyguladığımız ve sürdürülebilirliğini sağladığımız Entegre Yönetim Sistemimizde

  • Gerçekleştirmekte olduğumuz süreçlerimizi stratejik hedeflerimizle uyumlu olarak hedefler ve etkin kontrollerle yönetmeyi;
  • Yürürlükteki birincil ve ikincil yasal mevzuat şartları başta olmak üzere standartların gerekliliklerine ve Şirket prensiplerine uymayı,
  • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile çevrenin korunmasını en öncelikli prensibimiz olarak benimsemeyi; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ortadan kaldırmayı ve/veya azaltmayı;
  • Proaktif yaklaşımla işle ilgili tehlikelerimizi ortadan kaldırmayı ve İSG risklerimizi azaltmak için gerekli faaliyetleri yapmayı, sonuçlarını takip etmeyi,
  • Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakabilmek adına sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi, enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla tekrar kazandırılması gibi gerekli tedbirleri en başta alarak kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için görevimizi yerine getirmeyi,
  • Gerekli tüm kaynakları sürdürülebilir şekilde temin etmeyi ve yönetmeyi;
  • Faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi uygulamayı, desteklemeyi, teşvik etmeyi ve topluma sürdürülebilir katkı sunmayı
  • Kurumumuzda yer alan tüm çalışanlarımızın yönetim sistemlerine aktif katılımını sağlayarak etkin ve sürekli gelişen sistematiklerimizi ve faaliyetlerimizi sürdürmeyi;
  • Çalışanlarımızı, taşeron personellerini ve müşterilerimizi eğitimler ile bilinçlendirmeyi, farkındalık yaratmayı ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi;
  • Tüm bunların ışığında, Limancılık hizmetlerimizle ve istihdam gücümüzle bölge ve Ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamayı

taahhüt ederiz.

 

Müşteri Memnuniyet Sistemi Politikası :

LİMAK İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş olarak temel ilkemiz; Kalite Politikamızda belirtildiği gibi, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini LimakPort Kalite, Çevre, İŞ Sağlığı yönetim sistemi standartlarına uygun bir şekilde; sürekli, tam zamanında karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Liman faaliyetlerimizin sürekli gelişimi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması; Genel İş İlkelerimizde ve özümüzde yer alan; dürüstlük, ahlaki doğruluk ve insana saygı değerlerimiz üzerine kurulmuştur. Müşteri öneri ve şikayetleri bu değerler çerçevesinde yönetilmekte olup; müşteri odaklı bakış açısı ile adil ve tarafsız olarak, yasal gerekliliklere uygun, sistematik ve profesyonelce değerlendirilmesi Şirketimizin birincil önceliklerindendir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine paralel olarak değişime açık ve yenilikçi çalışma yöntemlerimiz ile hizmet kalitemizi en yüksek seviyeye taşımaya devam etmekteyiz.

Müşterilerimize; zamanında, herhangi bir ücret talebinde bulunmadan, kişisel bilgiler gizli tutularak, açık ve net bilgiler sunarız. Şirketimiz şeffaflık prensibi doğrultusunda, tüm erişim kanallarını açık ve net şekilde müşterilerimizin hizmetine sunar ve belirlenen hedef süreler doğrultusunda müşterilerimize geri dönüş sağlanır.

Tarafımıza ulaşan geri bildirim ve şikayetleri, ürün ve faaliyetlerimizi geliştirmeye yönelik değer yaratan fırsatlara çevirmek, müşteri memnuniyet süreçlerimizin etkin yönetimi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın eğitimlerine devam edilecektir. Tüm çalışanların bu sürece dahil olması sağlanarak, etkin Müşteri Memnuniyet Yönetimi için gerekli personel ve kaynaklar kullanıma hazır tutulacaktır. Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimiz üzerine memnuniyetlerini ölçümleyerek, neticesinde sürekli ve sistematik bir şekilde iyileştirme faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

LimakPort olarak; Müşteri Memnuniyeti ve Geri Bildirim - Şikayet Yönetim süreçlerimizde yukarıda bahsedilen ilkelerimizde belirtilen standartlar dahilinde, yasal şartlara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerimize devam etmeyi taahhüt ederiz.

 

"ISO sertifikalarımızı görüntülemek için aşağıdaki linkleri inceleyeniz:

 

 

DEĞERLERİMİZ

Biz; 
• Bilgili, becerikli, çalışkan 
• Dürüst ve kurumuna bağlı 
• Sürekli gelişen 
• Birbirine saygı duyan ve seven 
• Ekip ruhunu benimsemiş 
• Kaliteden ödün vermeyen 
• Her zaman kurumunun itibarını koruyan 
• Öğrenmeye ve yeniliğe açık 
• Kurumunun karar ve hedeflerini paylaşan 
• Çevreye karşı saygılı 
• Esnek ve yatay örgüt yapısı içinde hızlı karar verebilen 
• İçinde bulunduğumuz her sektörde başarılı olacağımıza inanmış 
çalışanlarız. 

"BİZİM İÇİN KALİTE BİR SEÇENEK DEĞİL BİR ZORUNLULUKTUR."
 

Bu site Entranet ERP Yazılımı ile hazırlanmıştır.